Leren kan je Leren

Intensieve week Leren Leren

Wie ben ik?

Kirsten Vanwetswinkel
(Kinder)psychologe & ergotherapeute

Wat is leren leren?

Het stimuleren van het volledige leerproces: van plannen tot het evalueren na de toets/taak.
Er wordt daarbij vooral aandacht besteed aan het analyseren van de leerstof en het opstellen van een samenvatting of schema.

Voor wie?

Kinderen uit het 1ste en 2de middelbaar.
(Uitzonderingen hierop zijn mogelijk in overleg.)

Groepje of individueel?

Bij voorkeur in groepjes van maximaal 4 kinderen omdat ze veel leren uit elkaars fouten.
Maar indien er geen groepje kortelings start, is het natuurlijk ook mogelijk om individueel te werken of wanneer daar de voorkeur aan gegegeven wordt.

Hoe wordt er gewerkt?

De cursus "leren leren" bestaat uit 9 sessies van telkens 1 uur waarbij het hele proces van studeren stap voor stap wordt doorlopen.

Er wordt gestart met het bekijken van ieders persoonlijke denkstijl, omdat dit onze studiemethode sterk beïnvloedt.
Vervolgens leren we de jongeren hun taken, toetsen en studeermomenten te plannen en te organiseren.

Als de stappen doorlopen zijn komt het echte werk aan bod:

  • Opdrachten en vragen grondig leren lezen.
  • Leerstof leren verkennen: onderverdelen van teksten, kernwoorden aanduiden, verschillende soorten schema's/samenvattingen maken (zoals o.m. mindmapping op computer).
  • Leerstof leren verwerken en manieren aanleren om bijv. ezelsbruggetjes te vinden.
  • Leren evalueren van hun werk.

Ook de ouders spelen in dit hele proces een belangrijke rol. Het is hun taak om van thuis uit alles goed op te volgen, wat eenvoudig is door de tips die ze per sessie krijgen. Na elke sessie wordt hen ook even kort uitgelegd wat er gedaan werd en wat er van de jongeren tegen de volgende sessie verwacht wordt.

Opbouw van de sessies?

  • Overlopen van het gemaakte huiswerk.
  • Inoefenen van een specifiek onderdeel van leren lezen (bijv. de vraag goed leren lezen of het leren werken met een mindmap).
  • Opgeven van van eventuele nieuwe huiswerkopdrachten.
  • Kort de sessie overlopen met de ouders.